Boska fota

 

Celem konkursu jest:

a) rozwój zainteresowań młodych ludzi i doskonalenie warsztatu ich pracy;

b) dostrzeżenie Ludzi Boga wśród nas;

c) ukazanie działalności salezjanów i ubogacenie Savionaliów

 

W konkursie mogą wziąć udział osoby uczestniczące w Savionaliach 2018.

 

Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach:

I. „Duchowa rewolucja” – w nawiązaniu do hasła tegorocznych Savionaliów;

II. Zdjęcia reportażowe z działalności salezjańskiej.

 

Każdy uczestnik Savionaliów może wystawić maksymalnie 2 zdjęcia (wysokiej rozdzielczości) z każdej kategorii. Opis zdjęcia: imię i nazwisko uczestnika, tytuł zdjęcia, nazwa placówki, kategoria (R – reportaż lub DR – „Duchowa rewolucja”)

Zdjęcia do oceny jury (na wystawę) należy przesłać na adres e-mail: kpapierz@sdb.krakow.pl do dnia 30.04.2018 r.

Zdjęcia zostaną wyeksponowane na Savionaliach na przygotowanych już wcześniej planszach. Plansze ze zdjęciami stają się własnością Organizatora.

Zostaną przyznane następujące nagrody: nagroda główna, która zostanie przyznana przez jury; nagroda za I, II i III miejsce.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu „Boska Fota”.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mailowy: kpapierz@sdb.krakow.pl