Konkurs

Rok 2018 przeżywany pod szczególnym patronatem św. Stanisława Kostki (1550-68), patrona młodzieży, studentów. Wybór akurat tego świętego nie jest dziełem przypadku, ponieważ 15 sierpnia w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, przypadnie 450. rocznica śmierci młodego jezuity. Dlatego też należy „przypomnieć dzieło tego nadzwyczajnego młodego człowieka, pełnego ideałów, których nie porzucał z dnia na dzień, ale konsekwentnie je realizował.”

Pragniemy zaprosić do przeczytania krótkiej lektury o życiu św. Stanisława Kostki, która nam przybliży jego życie i świętość. Podczas Savionaliów będzie przeprowadzony dwuetapowy test z lektury.

Zasady:

  • każda placówka może wystawić max. trzy osoby do pierwszego etapu
  • test na obu etapach odbędzie się za pomocą aplikacji Quizizz
  • każda osoba otrzyma kod do zalogowania się do aplikacji (dlatego konieczne są smartfony/tablety/iPady/iPhone)
  • w każdym pytaniu tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa
  • do drugiego etapu przechodzi dziesięć osób z najlepszym wynikiem z pierwszego etapu
  • punkty zdobyte w drugim etapie będą wliczane do ogólnej klasyfikacji Savionaliów
  • klasyfikacja punktowa począwszy od pierwszego miejsca: I – 10 pkt., II – 9, III – 8, IV – 7, V – 6, VI – 5, VII – 4, VIII – 3, IX – 2, X – 1.

Wszelkie pytania oraz zgłoszenia placówek do testu z podaniem imienia i nazwiska osoby startującej w konkursie proszę przesłać na adres e-mail: kpapierz@sdb.krakow.pl
Zgłoszenia przyjmowane są do 30 kwietnia 2018 roku.
Lektura.doc

Konkurs Służby Liturgicznej – etap II

Podczas Savionaliów, dnia 2 maja odbędzie się drugi etap konkursu Służby Liturgicznej.
Materiał na drugi etap: to, co na pierwszy oraz Instrukcja o Eucharystii „Redemptionis sacramentum” dostępna w Internecie na stronie Komisji Episkopatu: http://www.kkbids.episkopat.pl/?id=101